Porakaivopumpun asennustyön tekee pumppuasentajat

Porakaivopumppu

Pumpun asennus

Porakaivopumpun asennustyön tekee pumppuasentajat (ei porari). Porakaivopumppu asennetaan lähelle kaivon pohjaa ja sieltä vesi johdetaan ylös putkea pitkin. Kaivon suojaputki katkaistaan siten, että suojaputkea jää näkyviin maanpinnalle noin 10-20 senttiä. Suojaputken päähän asennetaan porakaivohattu.

Painesäiliö pyritään sijoittamaan sisätiloihin, mutta joissakin tapauksissa se ei ole mahdollista ja silloin tarvitaan erillinen huoltokaivo. Ns.Betonista huoltokaivoa ei välttämättä tarvita, kun taloon menevän putken liittämiseen käytetään ns.satulaliitintä. Teräsputken (maaputki) sisään laitetaan muovinen suojaputki, siten estetään teräsputkesta irtoavan maun joutuminen veteen.

Varastostamme löytyy eri valmistajien porakaivopumppuja/painesäiliöitä.

Sulanapitokaapeli

Kaikissa tapauksissa taloon menevään putkea ei saada asennettua "routa-rajan" alapuolelle ja putki on vaarassa jäätyä talvella. Silloin on putken sisään voidaan asentaa sulanapitokaapeli joka pitää putken sulana.

Vesiposti

Porakaivovettä ei aina tarvita rakennuksessa sisällä, esim. kesämökeillä kaivon päälle asennetaan usein vain "vesiposti". joka toimii kesällä ja talvella

Talvityhjennysventtiili

Asennetaan silloin jos porakaivoa ei käytettä talvella, venttiili asennetaan pumpulta tulevaan putkeen n.2 metrin syvyyteen maanpinnasta. Venttiilin toimii automaattisesti ja  se laskeen veden takaisin kaivoon kahdelta ylimmältä metriltä ja siten estetään jäätyminen.

Käsipumppu

Porakaivoon on saatavana myös käsipumppu.

Porakaivon käyttöönotto

Ennen kuin porakaivo otetaan käyttöön, tulee vettä juoksuttaa jonkin aikaa pois kaivosta annettujen ohjeiden mukaisesti,ennen kuin se kytketään vesijohtoverkostoon. Porauksesta muodostunut hienoa kivi-ainesta,joka pyritään huuhtelemaan porauksen jälkeen pois, mutta irtoaineksia voi tulla vesisuonista vielä jonkin aikaa kunnes vesi kirkastuu.Pumppuasentajat testaavat asennuksen jälkeen laitteiden toimivuuden ,mutta varsinainen käyttöönotto juoksutus jää tilaajan hoidettavaksi.

Vesianalyysi

Suosittelemme, että vedestä otetaan vesianalyysi n.1-2kk porauksen jälkeen. eurofins.fi

Suodattimet

Joissakin tapauksissa vesi ei täytä talousveden vaatimuksia, joten veden puhdistamiseen tarvitaan erillisiä suodattimia.  Tällaisia ovat esimerkiksi rauta, mangaani ja radon yms...

Näihin ongelmiin on saatavana hyviä suodattimia, joilla vesi saadaan käyttökelpoiseksi. Lisätietoja Jalovesi oy

Porakaivon pesu ja huolto

Oikein porattu porakaivo on lähes huolto vapaa. Suosittelemme kuitenkin että porakaivo pestään ja huolletaan n.10-15 vuoden välein, tai välittömästi jos vedessä ilmaantuu poikkeavia väri,haju tai makuhaittoja. 

Normaalissa porakaivohuollosssa porakaivopumppu nostetaan ylös ja porakaivo pestään vesikorkeapaineella pohjasta ylös kunnes vesi kirkastuu. Porakaivopumppu/järjestelmä tarkastetaan ja tarvittaessa uusitaan. Vanhaa kaivoon voidaan tehdä myös paineavaus jos on teknisesti mahdollista.

Suomen Porakaivo

Perushuollosssa porakaivopumppu nostetaan ylös ja porakaivo pestään vesikorkeapaineella pohjaasta ylös kunnes vesi kirkastuu. Porakaivo reijän tarkoitus ei ole ainoastaa löytää vesisuoni,vaan porakaivon reikä toimii myös vesivarastona niin kuin rengaskaivossa renkaatLiitteenä kuvia tehdyistä kaivonporaus työmaistamme.

Kuvagalleria

Suomen Porakaivo Oy | Lahti

OSOITE
Viilaajankatu 1, 15520 Lahti
TEL
0500 617 626
E-MAIL
info(at)suomenporakaivo.fi

Korjaamo | Suomen Porakaivo – Cleacap Oy

OSOITE
Tehtaantie 50, 16510 Luhtikylä
TEL
(03) 877 920
FAX
(03) 877 9214

Copyright © Suomen Porakaivo Oy. All rights reserved.