Porakaivo pääsivu kuvakaruselli 2Porakaivo pääsivu kuvakaruselli 3kaivonporaus_3.jpgkaivonporaus.jpgPorakaivo

Porakaivo                         KOTITALOUSVÄHENNYS OSUUS  n.60% laskun loppusummasta

Puhdas ja hyvältä maistuva vesi kuuluu niihin asioihin, joita pidämme itsestään selvinä asioina päivittäisessä elämässämme. Heillä, joilla ei ole pääsyä kunnalliseen vesijohtoverkkoon, on varmin vaihtoehto - tehdä oma porakaivo.

Kaivonporauksen vaiheet

Porakaivon hinta

Porakaivo hintaan vaikuttaa kaivon syvyys, maaperä ja käytettävä pumppu. Mikäli vettä ei löydy kohtuullisesta syvyydestä (max 150m), niin tehdään kaivoon painehalkaisu. Painehalkaisu nostaa hintaa noin 750 euroa. Myös maaporauksen metrimäärällä on vaikutus hintaan,sen hinta on n.kaksinkertainen verrattuna kallioon poratessa. Keskimääräinen hinta valmiille kaivolle on n.6-9000 euroa, sisältäen porauksen ja pumpun asennettuna.

Porakaivon paikan valinta

Porakaivon paikka pyritään sijoittamaan siten, että talon ja kaivon välisen vesijohdon vetäminen talolle sujuu vaivattomasti ja kaivon sijainti ei häiritse muuta pihan käyttöä. Kaivon paikkaa valittaessa tulee myös huomioida, että kaivon tekeminen vaatii kohtuu raskasta kalustoa, joten kaluston pääsy suunnitellun kaivon paikalle kannattaa varmistaa etukäteen. Kaivon sijaintiin vaikuttaa myös talon jätevesien käsittelysysteemien paikka. Imeytyskentän ja porakaivon väilinen suositus on n.30-50m. Kaivoa ei myöskään kannata sijoittaa notkon pohjalle, koska pintavedet kertyvät yleensä notkoihin ja saattaisivat valua kaivoon.

Porakaivon reiän halkaisija

Porakaivo reiän tarkoitus ei ole ainoastaa löytää vesisuoni,vaan reikä toimii myös vesivarastona niin kuin rengaskaivossa renkaat. Normaalissa kotitalouksissa vedenkulutus on n.150-200litr/vrk/henkilö. Porauksen jälkeen vedenpinta asettuu normaalisti 3-6 metrin syvyyteen maan pinnalta, kun vesisuonet aukeaa. Porareijän halkaisiat on 4,5"- 5,5"  ja isoimmille vedenkulutuksille 6,5"

Poraus

Kaivonporaus aloitetaan aina teräsputkella eli ns. "maaporauksella" . Maaputken tarkoitus on estää pintavesien pääsy kaivoon sekä estää porareiän sortuminen (Maaosuudella). Mikäli kaivonporaus aloitetaan suoraan kalliolta, niin suojaputkea porataan n.1-3 metriä kallion sisään. Joissakin tapauksissa porausta teräsputkella joudutaan tekemään syvemmällekin, jos kallio on hyvin rikkonaista. Teräsputken pitää tavoittaa ns.kiintokallio. Siten varmistetaan, että pintavedet eivät pääse kallion halkeamia pitkin porakaivoon. Ensimmäisen teräsputken kärkeen hitsataan ns. maakenkä, jonka avulla putki porataan maakerroksen läpi kallion sisään. Poraus voidaan suorittaa myös vanhan rengaskaivon pohjasta.

Poraushiekka

Kaivonporauksesta syntyy poraushiekkaa n.1 kuutio/100metriä. joka voidaan puhaltaa max. 30metrin päähän porauspaikasta. Poraushiekka jää normaalisti porauspaikalle, ellei toisin etukäteen sovita (pois kuljetuksen hinta n.500€). Kaikki poravaunumme on varustettu vesipölynsidonta laitteilla. 

Porareiän puhdistus

Porattu porakaivo puhdistetaan normaalisti porauksen yhteydessä vedellä/korkeapaineella.Jos reikä jää poikkeuksellisen sakkaiseksi tehdään kaivoon erillinen puhdistuspumppaus.

Painehalkaisu

Poratuista kaivoista n.30% ei tule vettä, tai sen tulo on vähäinen. Niissä tapauksissa porakaivoon tehdään painehalkaisu. Painehalkaisussa porareikä tukitaan n. 30metrin syvyydeltä ja sen alapuolelle lasketaan korkeapainepumpulla vettä. Veden paine aukaisee kalliossa olevat halkeamat joissa vesisuonet kulkevat, siten vesi saadaan tulemaan porakaivoon. Painehalkaisu tehdään aina erillisellä paine-autolla.

Vesitakuu

Minimi vesitakuumäärä paineavauksella on 1500 litraa/vrk, voimassa 2 vuotta porauspäivästä. Takuu myönnetään vain kaivoihin ,joihin asennetaan meidän toimesta myös pumppu. Takuu koskee veden tuottoa,ei veden laatua. Veden laadun tutkimuksista vastaa tilaaja.

Porakaivopumpun asennus

Porakaivopumpun asennustyön tekee pumppuasentajat (ei porari). Porakaivopumpun asennussyvyys määräytyy porakaivon syvyyden/vedentuoton mukaan,joka selviää porauksen jälkeen.  Porakaivopumppu asennetaan siten, että pohjaan jää riittävä sakkatila. Kaivon suojaputki katkaistaan siten, että suojaputkea jää näkyviin maanpinnalle noin 10-20 senttiä. Suojaputken päähän asennetaan porakaivohattu.

Paineastia pyritään sijoittamaan sisätiloihin, mutta joissakin tapauksissa se ei ole mahdollista ja silloin tarvitaan erillinen huoltokaivo. Ns.Betonista huoltokaivoa ei välttämättä tarvita, kun käytetään taloon menevän putken liittämiseen käytetään ns.satulaliitintä. Teräsputken (maaputki) sisään laitetaan muovinen suojaputki, sillä estetään mahdollisen teräsputkesta irtoavan maun joutuminen veteen. Painesäiliötä on useita eri kokoisia ja mallisia käyttötarpeen mukaan.

Porakaivon huolto ja pesu

Suosittelemme että Porakaivo pestään ja huolletaan n.5-10v välein tai jos vedessä ilmaantuu poikkeavia haju,väri tai makuhaittoja.

Perushuollossa porakaivopumppu nostetaan ylös, Porakaivo pestään vesikorkeapaineella pohjasta ylös kunnes vesi kirkastuu. Porakaivopumppu/järjestelmä tarkastetaan ja uusitaan tarvittaessa. Vanhaan kaivoon voidaan tehdä myös paineavaus vain jos se on teknisesti mahdollista.

 

Sulanapitokaapeli

Kaikissa tapauksissa taloon menevään putkea ei saada asennettua "routa-rajan" alapuolelle ja putki on vaarassa jäätyä talvella. Silloin on putken sisään voidaan asentaa sulanapitokaapeli joka pitää putken sulana.

Talviasennusventtiili

Asennetaan silloin jos porakaivoa ei käytettä talvella, venttiili asennetaan pumpulta tulevaan putkeen n.2 metrin syvyyteen maanpinnasta. Venttiili laskee veden takaisin kaivoon kahdelta ylimmältä metriltä ja siten estetään jäätyminen.

Vesiposti

Porakaivovettä ei aina tarvita rakennuksessa sisällä, esim. kesämökeillä kaivon päälle asennetaan usein vain "vesiposti". Jota voi käyttää kesällä ja talvella.

Käsipumppu

Porakaivoon on saatavana myös käsipumppu.

Porakaivon käyttöönotto

Ennen varsinaista porakaivon käyttöönottoa, tulee vettä juoksuttaa jonkin aikaa pois kaivosta.Porauksesta muodostunut hienoa kivi-aines  huuhdotaan porauksen jälkeen pois, mutta irtoaineksia voi tulla vesisuonista vielä jonkin aikaa, kunnes vesi kirkastuu. Pumppuasentajat testaavat asennuksen jälkeen laitteiden toimivuuden,mutta varsinainen käyttöönotto juoksutus jää tilaajan hoidettavaksi meidän antamien ohjeiden mukaan.

Vesianalyysi

Kaivonporauksen jälkeen vettä pitäisi käyttää n.1kk ,jonka jälkeen suosittelemme tekemään vedestä vesianalyysin. Tarkempia tietoja linkistä Ramboll oy

Suodattimet

Joissakin tapauksissa vedestä löytyy joitakin ylimääräisiä haittoja, joiden puhdistamiseen tarvitaan erillisiä suodatuslaitteita. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi rauta, mangaani yms...

Näihin ongelmiin on saatavana  kuitenkin hyviä laitteistoja, joilla vesi saadaan käyttökelpoiseksi.


Suomen Porakaivo Oy | Lahti

OSOITE
Viilaajankatu 1, 15520 Lahti
TEL
0500 617 626
E-MAIL
info(at)suomenporakaivo.fi

Korjaamo | Suomen Porakaivo – Cleacap Oy

OSOITE
Tehtaantie 50, 16510 Luhtikylä
TEL
(03) 877 920
FAX
(03) 877 9214

Copyright © Suomen Porakaivo Oy. All rights reserved.