Porakaivo hintaan vaikuttaa kaivon syvyys, maaperä ja käytettävä pumppu

Kaivonporaus

PORAKAIVON HINTA

Porakaivo hintaan vaikuttaa kaivon syvyys, maaperä ja käytettävä pumppu. Mikäli vettä ei löydy kohtuullisesta syvyydestä (max 150m), niin tehdään kaivoon painehalkaisu. Painehalkaisu nostaa hintaa noin 1000 euroa. Myös maaporauksen metrimäärällä on vaikutus hintaan, sen hinta on n.kaksinkertainen verrattuna kallioon poratessa. Keskimääräinen hinta valmiille kaivolle on n.7-12000 euroa, sisältäen porauksen ja pumpun asennettuna.(laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan)

PORAKAIVON PAIKAN VALINTA

Porakaivon paikka pyritään sijoittamaan siten, että talon ja kaivon välisen vesijohdon vetäminen talolle sujuu vaivattomasti ja kaivon sijainti ei häiritse muuta pihan käyttöä. Kaivon paikkaa valittaessa tulee myös huomioida, että kaivon tekeminen vaatii kohtuu raskasta kalustoa, joten kaluston pääsy suunnitellun kaivon paikalle kannattaa varmistaa etukäteen. Kaivon sijaintiin vaikuttaa myös kiinteistön jätevesi järjestelmän sijainti. Imeytyskentän ja porakaivon väilinen suositus on n.30-50m. Kaivoa ei myöskään kannata sijoittaa notkon pohjalle, koska pintavedet kertyvät yleensä notkoihin ja saattaisivat valua kaivoon.

PORAUS

Poraus aloitetaan aina teräsputkella ns. "maaporauksella" (min. 3metriä). Maaputken tarkoitus on estää pintavesien pääsy kaivoon sekä estää porareiän sortuminen (Maaosuudella). Mikäli poraus aloitetaan suoraan kalliolta, niin suojaputkea porataan 1-3 metriä kallion sisään. Joissakin tapauksissa porausta teräsputkella joudutaan tekemään syvemmällekin, jos kallio on rikkonaista. Teräsputken pitää tavoittaa ns.kiintokallio. Siten varmistetaan, että pintavedet eivät valu kallion halkeamia pitkin porakaivoon. Ensimmäisen teräsputken kärkeen hitsataan ns. maakenkä, jonka avulla putki porataan maakerroksen läpi kallion sisään. Poraus voidaan suorittaa myös vanhan kaivon pohjasta.

PAINEHALKAISU

Poratuista kaivoista n.30% ei tule vettä, tai sen tulo on vähäinen. Niissä tapauksissa porakaivoon tehdään painehalkaisu. Painehalkaisussa porareikä tukitaan n.30metrin syvyydeltä ja sen alapuolelle lasketaan korkeapainepumpulla vettä. Veden paine aukaiseen kalliossa olevat halkeamat joissa vesisuonet kulkevat, siten vesi saadaan tulemaan porareikään. Painehalkaisu tehdään aina erillisellä paine-autolla.

PORAKAIVON HALKAISIA

Normaalisti vesikaivot porataan 4,5 - 5,5" reiällä.  Maatiloille ja suurille kulutuksille vesikaivo porataan 6,5" reiällä (kallioreikä 165 mm, Maaputki 193,7 mm). Porareiän tilavuus on tällöin 20 litraa metrillä, esim.100 metriä syvässä kaivossa on  n. 2000 litraa vettä. Suuria vesimääriä ei välttämättä saada yhdestä porakaivosta, vaan kaivoja porataan useampia jotta saadaan riittävä määrä.

PORAKAIVON SYVYYS

Poratun reiän tarkoituksena ei ole ainoastaan löytää vesi, vaan se toimii myös vesivarastona kuten rengaskaivoissa renkaat. Siitä syystä on tärkeää että reikää porataan syvemmälle veden varastointia varten, siten varmistetaan veden saanti kuivinakin vuosina. Vesisuonien avauduttua veden pinta asettuu normaalisti n.3-6 metriin maanpinnasta.

PORAUSHIEKKA

Porauksesta syntyy poraushiekkaa n. 1 kuutio/100metriä, joka voidaan puhaltaa putkea pitkin max.30metriä porauspaikasta. Poraushiekka jää normaalisti porauspaikalle, ellei toisin etukäteen sovita (pois kuljetuksen hinta 800€)

PORAUSKALUSTO

Kaikki poraus/kuljetuskalustomme on tarkoitettu vaativiin olosuhteisiin. Kaikista koneistamme löytyy omasta takaa sähkö/vesi.

Suomen Porakaivo

Porakaivo hintaan vaikuttaa poratun kaivon syvyys,maaperä ja asennettavan porakaivopumpun merkki / asennyssyvyys. Porakaivovettä ei aina tarvita rakennuksessa sisällä, esim. kesämökeillä kaivon päälle asennetaan usein vain Porakaivo  kaivonporaus

kuvagalleria

Suomen Porakaivo Oy | Lahti

OSOITE
Viilaajankatu 1, 15520 Lahti
TEL
0500 617 626
E-MAIL
info(at)suomenporakaivo.fi

Korjaamo | Suomen Porakaivo – Cleacap Oy

OSOITE
Tehtaantie 50, 16510 Luhtikylä
TEL
(03) 877 920
FAX
(03) 877 9214

Copyright © Suomen Porakaivo Oy. All rights reserved.