spk-web-maalampokaivo3.jpgspk-web-maalampokaivo4.jpgporakaivo1.jpgporakaivo_20.jpg

Maalämpö ja maalämpökaivot

Mitä on maalämpö?

Maalämpö on maaperän varastoitunutta auringon lämpöenergiaa. Maalämpöjärjestelmällä tuota lämpöenergiaa voidaan käyttää rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen. Lämpöpumpun kompressorin avulla maaperästä saatu lämpöenergia nostetaan lämmityksessä tarvittavalle tasolle ja lämpö siirretään lämmitysjärjestelmään ja lämpimään käyttöveteen.

Maalämpö on uusiutuvaa energiaa, jota voidaan taloudellisesti kannattavasti tuottaa hajautetusti pienissä rakennuskohtaisissa yksiköissä. Järjestelmä on kuitenkin sitä kannattavampi, mitä suurempi rakennus ja energiankulutus ovat. Maalämpöä käytetään lähinnä pientaloissa, mutta se soveltuu yhtä hyvin esimerkiksi liike- ja toimistorakennuksiin.

Auringon säteilyn tuottama maalämpö ulottuu Suomessa keskimäärin 10 metrin syvyyteen ja siten porakaivoista saatava lämpö on Suomenkin oloissa alkuperältään osittain geotermistä lämpöenergiaa. Suomen oloissa geoterminen lämpö tuottaa lähes 10 asteen lämpötilan jo 200 m:n syvyydessä.

Kattavaa Lisätietoa aiheesta saat Suomen ympäristökeskuksen maalämpö-oppaasta (.pdf).

Maalämpökaivon poraaminen

Lämpökaivo porataan samalla periaatteella kuin vesikaivo , ero on ainoastaan että lämpökaivoon laitetaan pumpun sijasta lämmönkeruuputket.

Lämpökaivon syvyys

Tärkeää on että lämpökaivo on mitoitettu oikeassa suhteessa lämpöpumpun kanssa. 1kw = 20metriä porattua kaivoa, esim. 10kw lämpöpumppu = 200 metrinen lämpökaivo. Myös pehmeän maanosuus/veden korkeus vaikuttavat syvyyden lämpökaivon mitoitukseen.

Pääsääntöisesti pumpun toimittaja vastaa kaivojen mitoituksesta.

PORAUSLUPA

Maalämpökaivo vaatiin toiminpideluvan. Joka pitää olla haettu ennen porauksen aloittamista. Tarkemmat ohjeet luvan hakemiseen saa Rakennusvalvonnasta.

MAALÄMPÖNESTE

Lämmönsiirtonesteenä käytämme  ALTIA NATURET Geosafe maalämpönestettä.

Kotitalousvähennys

Lämpökaivonporaus on kotitalousvähennyksessä vähennettävää työtä. Vähennysosuus on n. 90 % laskun loppusummasta

Energialaskuri

Alla olevalla laskurilla voitte vertailla eri lämmitysmuotojen hintoja

http://www.biohousing.eu.com/heatingtool/Ecalc.asp


Kuvagalleria Maalämpö työmailta

Suomen Porakaivo Oy | Lahti

OSOITE
Viilaajankatu 1, 15520 Lahti
TEL
0500 617 626
E-MAIL
info(at)suomenporakaivo.fi

Korjaamo | Suomen Porakaivo – Cleacap Oy

OSOITE
Tehtaantie 50, 16510 Luhtikylä
TEL
(03) 877 920
FAX
(03) 877 9214

Copyright © Suomen Porakaivo Oy. All rights reserved.