Maalämpökaivo omakotitaloon

Maalämpökaivo poraus edellyttää rakennusvalvonnan toimenpideluvan,joka pitää olla voimassa ennen työn aloittamista.Uudiskohteissa lupa sisältyy normaalisti rakennuslupaan. Ennen hankkeeseen ryhtymistä kannattaa kuitenkin etukäteen selvittää Rakennusvalvonnasta että alueelle on mahdollista porata lämpökaivo.  

Ennen maalämpökaivon poraamista tulee huomioida seuraavat asiat.

Etäisyydet

- Naapurin rajoista,Rakennuksista,talousvesikaivoista

- Jätevesijärjestestelmästä

- Kaapelit,Vesi/viemäriputket

- Mahdollisten tunneleiden sijainti alueella

Porauksesta syntyvälle poraushiekalle pitää olla varattu sijoitus paikka. Poraushiekka voidaan puhaltaa putkea pitkin max.30metrin päässä porauspaikasta. Poraushiekka voidaan myös kuljettaa pois porauspaikalta (500€).

Lämmönsiirto aineena käytämme Altia Naturet Geosafe maalämpönestettä jota menee 2litraa/metrille.

http://www.suomenporakaivo.fi/maalampokaivot/

Suomen Porakaivo Oy | Lahti

OSOITE
Viilaajankatu 1, 15520 Lahti
TEL
0500 617 626
E-MAIL
info(at)suomenporakaivo.fi

Korjaamo | Suomen Porakaivo – Cleacap Oy

OSOITE
Tehtaantie 50, 16510 Luhtikylä
TEL
(03) 877 920
FAX
(03) 877 9214

Copyright © Suomen Porakaivo Oy. All rights reserved.